Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της Α΄ Φάσης στις ειδικότητές μας σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 15/09/21.

Για οτιδήποτε σχετικό θα ενημερωθείτε από το site του Δ.ΙΕΚ Χίου.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α΄ Φάσης σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Δ.ΙΕΚ Χίου: 15/09/21 – 21/09/21 στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 3:00- 7:00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας είναι τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη η αίτηση εγγραφής σας (στην ειδικότητα που έχετε επιλεγεί):  ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
  4. Φωτοτυπία εγγράφου ή πιστοποιητικού απόδειξης κοινωνικού κριτηρίου στην περίπτωση που έχετε δηλώσει.

Η ημερομηνία έναρξης κατάρτισης του εξαμήνου αναμένεται να είναι η Δευτέρα 04/10/21.