Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο ΦΕΚ 4187/10-9-2021 για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, το οποίο αφορά στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

Για τα μέτρα προστασίας κατά Covid που θα ισχύσουν στο Δ.ΙΕΚ Χίου ενημερωθείτε στο παρακάτω link:

ΦΕΚ 4187 2021 ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΟΜΩΝ