Διευκρινίσεις σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης:

Σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών οι περισσότερες ειδικότητες του ΔΙΕΚ Χίου, μπορούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.

Η Πρακτική Άσκηση, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.