Το υπουργείο παιδείας θέλοντας  να δώσει κύρος στα ΙΕΚ και να τα αναδείξει ως μια αξιόπιστη επιλογή για τους αποφοίτους Λυκείου, εισάγει το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, στο πλαίσιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Γ.Γ. του υπ. Παιδείας Γ. Βούτσινου, με την οποία ορίζονται οι ειδικότητες των ΙΕΚ που θα αποτυπωθούν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ, καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά ειδικότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ.

 

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο:

Οι μαθητές που θα υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο, μπορούν να δηλώσουν πέραν από τα ΑΕΙ της προτίμησης τους και δημόσια ΙΕΚ της επιλογής τους με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου  για  συγκεκριμένο αριθμό  θέσεων.

  • Ο κάθε υποψήφιος  μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο ή ένα από τα δύο.
  • Μηχανογραφικό δελτίο και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο θα υποβληθούν την ίδια περίοδο.
  • Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
  • Το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021.

 

Οι ειδικότητες που μπορείτε να δηλώσετε στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για το Δ.ΙΕΚ Χίου όπως εγκρίθηκαν και ισχύουν για το σχ. έτος 2021-22 είναι οι εξής:

  1. Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας
  2. Τεχνικός βιολογικής / οργανικής γεωργίας
  3. Τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας (υπηρεσία υποδοχής – υπηρεσία ορόφων – εμπορευματογνωσία)

 

Προσοχή!!!

Εάν κάποιος υποψήφιος, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαχθεί και σε Πανεπιστήμιο αλλά και σε ΙΕΚ , τότε θα πρέπει να επιλέξει που θέλει να φοιτήσει.
Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

 

Σε ισχύ η παρούσα διαδικασία εισαγωγής σε ΙΕΚ

Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι   οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α ́254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 

Σημαντική σημείωση:

Θα ανακοινωθούν επιπλέον ειδικότητες τον Σεπτέμβρη πέραν από αυτές που εγκρίθηκαν ήδη και ισχύουν μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.