Με βάση τις Υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τα Δ.ΙΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 17 Μαΐου εκκινούν οι πρακτικές.

Για όσους είχαν θέσει την πρακτική τους σε αναστολή: Επιτρέπεται η συνέχισή τους (επανέναρξη), έπειτα από την συνεννόηση με τον εργοδότη, που είχαν κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Κατόπιν, και εφόσον και τα δυο μέρη συμφωνούν, θα πρέπει να ενημερώσουν τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης κ. Εκατομμάτη Σωκράτη και να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση: Δεδομένου ότι οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να ξεκινήσουν κάθε 1η και 15η κάθε μήνα, οι εκπαιδευόμενοι/ες που επιθυμούν να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση άμεσα μπορούν να την προγραμματίσουν για 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκπαιδευόμενοι/ες, θα πρέπει προσκομίσουν στο Δ.ΙΕΚ τα:

  1. Επίσημα έγγραφα που να αναγράφεται σε αυτά: ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), το ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και το ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ) και
  2. Αντίγραφο ταυτότητας,

ώστε να μπορέσουν να λάβουν τη σχετική απόφαση έναρξης της πρακτικής άσκησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Για την διενέργεια της πρακτικής άσκησης απαιτούνται:

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για Καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που κάνουν πρακτική άσκηση.
2. Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά κάθε εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης.
3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
4. Οι πρακτικά ασκούμενοι που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) που προμηθεύονται με δικά τους έξοδα.
5. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
6. Οι πρακτικά ασκούμενοι επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και υποβάλουν το αποτέλεσμα του test σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη ολόκληρη τη σχετική απόφαση εδώ.