Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοινώνει το εκ νέου άνοιγμα του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Η αίτηση ένταξης/εγγραφής υποψηφίων εκπαιδευτών καθώς και επικαιροποιήσεις αιτήσεων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:mitrooiek.minedu.gov.gr.

  • Για υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο στο: mitrooiek@sch.gr. Ερωτήματα που αποστέλλονται σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν απαντώνται.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.