Με απόφαση της υπουργού Παιδείας  Νίκης Κεραμέως που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αποφασίστηκε η έγκριση των κάτωθι είκοσι (20) Οδηγών Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. :

 1. Συνοδός Βουνού,
 2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς,
 3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής,
 4. Τεχνικός Μελισσοκομίας,
 5. Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος,
 6. Τουριστικός Συνοδός,
 7. Ζωγραφική Τέχνη,
 8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου,
 9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
 10. Τεχνικός Βιολογικής-Οργανικής Γεωργίας
 11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel)
 12. Κεραμική Τέχνη,
 13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστι- κών Διατάξεων (Monter),
 14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύ- σεων,
 15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας,
 16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
 17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας,
 18. Τεχνικός Αγροτουρισμού,
 19. Ραδιοφωνικός Παραγωγός,
 20. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.

Οι Οδηγοί Κατάρτισης να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΠΠΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.