Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες να αναρτούν εβδομαδιαία το εκπαιδευτικό υλικό, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, που αντιστοιχεί στην ενότητα που διδάσκουν αναφέροντας στον τίτλο αυτού την ενότητα και την ημερομηνία που αντιστοιχεί το συγκεκριμένο μάθημα.

Προσοχή: Μην αμελήσετε να προσθέσετε υλικό που αφορά την εβδομάδα 22-26/2/2021.

Εβδομαδιαία θα γίνεται έλεγχος ανάρτησης υλικού που θα πιστοποιεί την διεξαγωγή του μαθήματος.