Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 22/10/18- 26/10/18 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_22_10_18_26_10_18

Το τμήμα της Προπονητικής θα παρακολουθήσει για αυτή την εβδομάδα όλα τα μαθήματα στο Δ.ΙΕΚ Χίου.

Το τμήμα Πλήρωμα Ασθενοφόρου θα παρακολουθήσει μόνο το μάθημα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στο εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Χίου. Τα υπόλοιπα μαθήματα στο Δ.ΙΕΚ Χίου.