Ανακοίνωση για το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ

Το παρόν άρθρο αφορά τους υποψηφίους εκπαιδευτές που έχουν κάνει ήδη αίτηση προκειμένου να μπουν στο Μητρώο εκπαιδευτών ΙΕΚ. Η  διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ολοκληρώθηκε. Υποβολή αιτημάτων  επανεξέτασης, αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων, έως… Διαβάστε περισσότερα