Ημερομηνία λήξης και επικαιροποίησης Μητρώου Εκπαιδευτών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει και ορίζει την 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00 ως ημερομηνία λήξης και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ.

Ανακοίνωση εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ σε ανακοίνωση του προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της. Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες,… Διαβάστε περισσότερα