Συνέχιση εξ’ αποστάσεως μαθημάτων και ανακοίνωση σχετικά με τις τελικές εξετάσεις εξαμήνου

Η Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου, αφού έλαβε υπόψη της την εγκύκλιο Κ5/53712/14-5-2021/ΥΠΑΙΘ και τις ΚΥ που αφορούν στην εξάπλωση του covid-19, ενημερώνει ότι το σύνολο των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με την μέθοδο της… Διαβάστε περισσότερα