Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες να αναρτούν εβδομαδιαία το εκπαιδευτικό υλικό, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, που αντιστοιχεί στην ενότητα που διδάσκουν αναφέροντας στον τίτλο αυτού την ενότητα και την ημερομηνία που αντιστοιχεί το συγκεκριμένο μάθημα. Προσοχή: Μην αμελήσετε να προσθέσετε υλικό… Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Λειτουργία της πλατφόρμας eClass

Σε προηγούμενη ανακοίνωση μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2021Α στο οποίο θα βασιστούμε καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου τηρώντας τις αργίες και συμπληρώνοντας 15 βδομάδες εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας eClass. Κατά την πρώτη εβδομάδα… Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021Α

Σας παραθέτουμε το χρονοδιάγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2021Α όπως αυτό διαμορφώθηκε προκειμένου να καλυφθούν 15 εβδομάδες εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.      

Παράταση αναγνώρισης/απαλλαγής μαθημάτων

Προς ενημέρωση των καταρτιζομένων, δίνεται παράταση αναγνώρισης μαθημάτων έως ΚΑΙ την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021. Υπευθυμίζεται ότι δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν οι απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ/πρώην ΤΕΙ και οι απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ που έχουν συμπληρώσει παρόμοιο/όμοιο πρόγραμμα σπουδών (παρεμφερή ή όμοια μαθήματα).… Διαβάστε περισσότερα