Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., 2020

Οι φετινές Εξετάσεις Πιστοποίησης διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, υιοθετούμε πλήρως τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων, ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς, υποψήφιοι και συντελεστές των… Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ και ΣΕΚ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αγαπητοί Υποψήφιοι, Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοινώνει την έναρξη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 2020. Έχοντας ως κύριο μέλημα την προστασία της υγείας και ασφάλειας… Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα μαθημάτων και Καταληκτικές Ημερομηνίες υποβολής εργασιών τελικών εξετάσεων

Το Πρόγραμμα μαθημάτων της εβδομάδας 15/06/20 – 19/06/20 είναι το παρακάτω: ΒΑΣΙΚΟ_35λεπτα_2020Α_15_06_19_06 Το Πρόγραμμα μαθημάτων της εβδομάδας 22/06/20 – 26/06/20 ΜΑΖΙ με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής εργασιών τελικών εξετάσεων είναι το παρακάτω: ΒΑΣΙΚΟ_35λεπτα_2020Α_22_06_26_06 Όλα τα θέματα των εργασιών θα αναρτηθούν… Διαβάστε περισσότερα