Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης

Σχετικά με την ειδικότητα

Ο τεχνικός κομμωτικής τέχνης είναι ένας ειδικός τεχνίτης στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών, καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρίχωση (περμανάντ), αποσγούρωση κ.λ.π. Καθήκον του κουρέα – κομμωτή είναι να αλλάζει την κόμη και το χρώμα των μαλλιών σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη. Ο κουρέας περιποιείται επίσης και τα αντρικά γένια και ασχολείται κατά κύριο λόγο με την περιποίηση των αντρών, ενώ ο κομμωτής ασχολείται εξίσου και με τα δύο φύλα. Η κατάρτιση του επεκτείνεται στην οργάνωση και διαχείριση στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά. Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας

Οι κλάδοι στους οποίους μπορεί να απασχοληθεί ο κομμωτής είναι:
• Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης
• Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
• Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια
• Επικεφαλής σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)
• Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, οίκοι μόδας.
• Οι επιχειρήσεις του κλάδου, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) Κουρείο Ανδρών β) Κομμωτήριο Ανδρών – Γυναικών – Παιδιών

Οι ειδικεύσεις είναι: α) Βοηθού Κουρέα, Βοηθού Κομμωτή β) Κουρέα γ) Κομμωτή δ) Κουρέα Α’ ε) Κομμωτή Α’
Αυτές όμως δεν είναι με την κυριολεκτική έννοια κατευθύνσεις μιας και όλες συνδέονται με εκπαιδευτικό επίπεδο και κυρίως με χρόνια εμπειρίας και προϋπηρεσίας. Σε αυτό το περίγραμμα περιγράφουμε τον κομμωτή που είναι και η βασική μορφή άσκησης του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας. Επίσης πέρα από αυτά τα επίπεδα υπάρχουν και δύο ειδικότητες (όχι θεσμοθετημένες με άδεια ξεχωριστή). Ο Τεχνίτης σαλονιού και ο Τεχνίτης βαφείου.

Στα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση, το επάγγελμα του κομμωτή συμπεριλαμβάνεται μαζί με αυτά των αισθητικών και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, ενώ με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ το έτος 2007 απασχολούνται 40.270 άτομα.

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link από όπου αντλήθηκαν και οι σχετικές πληροφορίες:
http://www.eoppep.gr/images/EP/EP_17.pdf

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-kommotikis

Οι οδηγοί σπουδών και τα θέματα πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Χίου δεν υπάρχουν ακόμα.
Στους επόμενου συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς σπουδών και ερωτήσεις πιστοποίησης για τις αντίστοιχες ειδικότητες του παλαιού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817_2014

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δείτε το αρχείο ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ