Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου

Σχετικά με την ειδικότητα

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την λογιστική επιστήμη, με την χρήση του Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού. Ειδικότερα εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της Λογιστικής και του Κ.Β.Σ. (κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά λογιστηρίου. Εκτυπώνει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού.

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί σε μηχανογραφημένα λογιστήρια ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου, σε επιχειρήσεις όπου διαθέτουν οργανωμένο λογιστήριο, σε λογιστικά γραφεία.

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-logistirio

Οι οδηγοί σπουδών και τα θέματα πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Χίου δεν υπάρχουν ακόμα.
Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς σπουδών και ερωτήσεις πιστοποίησης για τις αντίστοιχες ειδικότητες του παλαιού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817_2014

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δείτε το αρχείο ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ