Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (ΝΕΟ)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει, είναι ικανός να τις εφαρμόζει στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης.

Τομείς απασχόλησης

Οι τομείς απασχόλησης της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των ΙΕΚ είναι:
– Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια
– Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης
– Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
– Επικεφαλείς σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)
– Τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος, οίκοι μόδας
– Μεγάλα ξενοδοχεία, κλινικές, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλοια, γυμναστήρια
– Εκπαίδευση και κατάρτιση

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
– χειρίζεται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους πελάτες, τον εξοπλισμό του κομμωτηρίου
– εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην κοπή μαλλιών ανδρών – γυναικών
– εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην περιποίηση της κόμης ανδρών – γυναικών
– οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό και τα υλικά
– εφαρμόζει τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και νομοθεσίας – εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής του εργασιακού του χώρου καθώς και των εργαλείων του
– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία σύμφωνα με τις αρχές του μάρκετινγκ

Πρόγραμμα Σπουδών 

komm

 

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο: ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ