Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-fisikotherapeias

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ερωτήσεις πιστοποίησης βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο:

ερωτήσεις πιστοποίησης βοηθού φυσικοθεραπείας