Τεχνικός Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

Σχετικά με την ειδικότητα

Ο Τεχνικός Διακόσμησης Εσωτερικών χώρων (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης των επαγγελμάτων (2007) (κωδ. 347), οι διακοσμητές (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) συμπεριλαμβάνονται με τα επαγγέλματα των εμπορικών σχεδιαστών, μοντελίστ κα. Τα στοιχεία αυτά, αναφέρονται σε μια συνολική απασχόληση 11.418 ατόμων. Οι περισσότεροι εξ΄ αυτών, (και κατά λογική συνέπεια οι περισσότεροι διακοσμητές) δηλ. 2455 άτομα εμφανίζονται να απασχολούνται στον κλάδο «διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Σημαντικός αριθμός απασχολουμένων εμφανίζεται στον κλάδο των εκτυπώσεων και συναφών δραστηριοτήτων (3.467 άτομα) και της διαφήμισης, (1889 άτομα), όπου εδώ όμως περιλαμβάνονται και άλλα επαγγέλματα και δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των απασχολουμένων ως διακοσμητών.

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link από όπου αντλήθηκαν και οι σχετικές πληροφορίες: http://www.eoppep.gr/images/EP/EP39.pdf

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-diakosmisi
Οι οδηγοί σπουδών και τα θέματα πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Χίου δεν υπάρχουν ακόμα.

Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς σπουδών και ερωτήσεις πιστοποίησης για τις αντίστοιχες ειδικότητες του παλαιού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817_2014

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δείτε το αρχείο ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ