Τεχνικός Ποδολογίας

Σχετικά με την ειδικότητα

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας-καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής » έχει αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική νοοτροπία που τον καθιστούν ικανό στην περιποίηση χεριών και ποδιών και μπορεί να εφαρμόσει σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής -ατομικής και χώρου-, τη σημασία της καθαριότητας γενικά και ειδικά της αποστείρωσης εργαλείων για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών τους καθώς και τους κανόνες παροχής πρώτων – άμεσων βοηθειών σε περιπτώσεις αλλεργικών συμβάντων-ατυχημάτων-λιποθυμιών κ.λπ. κατά τη διάρκεια εφαρμογής των σχετικών τεχνικών εργασιών.

Ο Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που απουσίαζε από το χώρο του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η περιποίηση των ποδιών να γίνεται από ελάχιστους επαγγελματίες του είδους, οι γνώσεις των οποίων είναι συνήθως εμπειρικές.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει η ειδικότητα Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών, που θα δίνει τα εφόδια για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η ανάλογη κατοχύρωση τόσο των ιδίων όσο και των πελατών τους.

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας

Οι τομείς απασχόλησης του παραπάνω διπλωματούχου είναι:
• Υποδοχή πελάτη και προετοιμασία πελάτη
• Διάλογος-επισήμανση του προβλήματος-διάγνωση
• Περιποίηση χεριών-τεχνικές-εργαλεία και σωστή χρήση τους
• Περιποίηση ποδιών-τεχνικές-εργαλεία
• Γνώσεις σωστού κοψίματος νυχιών-ιδιαίτερα ποδιών, αποφυγή αιματωμάτων.
• Σωστή χρήση κλιβάνου αποστείρωσης
• Χρήση αιμοστατικών-απολυμαντικών εγκεκριμένων αρμοδίως
• Βαφή νυχιών-τεχνικές
• Προσθετική νυχιών-τεχνικές-εργαλεία

Οι αισθητικοί ποδολογίας μπορούν να εργαστούν σε ιατρικά κέντρα αποκατάστασης, ορθοπεδικές κλινικές κ.α. εφόσον η ευθύνη και εποπτεία των πράξεων που αναλαμβάνουν ανήκει στους αρμόδιους γιατρούς.

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-podologias
Οι οδηγοί σπουδών και τα θέματα πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Χίου δεν υπάρχουν ακόμα.

Στους επόμενου συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς σπουδών και ερωτήσεις πιστοποίησης για τις αντίστοιχες ειδικότητες του παλαιού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817_2014

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δείτε το αρχείο ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ