Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Σχετικά με την ειδικότητα

Ο «Βοηθός Νοσηλευτή Γενικής Νοσηλείας» συμμετέχει υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή στην Νοσηλευτική Φροντίδα ( προεγχειρητική – διεγχειρητική – μετεγχειρητική του Ασθενή και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties ).

1. Πραγματοποιεί ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο εκπαίδευσης , εξειδίκευσης και εμπειρία του και που έχουν σχέση:
α: Με την προνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή παροχή ΑΆ Βοηθειών στον Τραυματία , μόνος ή με καθοδήγηση ή σε συνεργασία με άλλον άλλους συναφούς επαγγελματικής ιδιότητας προς το αντικείμενο αυτό .Τα παραπάνω προϋποθέτουν γνώσεις , θεωρητικές και πρακτικές ,επιδεξιότητα και δυνατότητα τυποποιημένων ενεργειών που αφορούν την:
– Εκτίμηση των ζωτικών σημείων
– Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ( Βασική – Προχωρημένη )
– Ακινητοποίηση- μεταφορά Ασθενών με Μυοσκελετικές κακώσεις και κακώσεις μαλακών μορίων.
– Αναγνώριση -έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας
– Βασική περιποίηση τραύματος
– Πρώτη αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών , Θωρακικών, και ενδοκοιλιακών κακώσεων

β: Με την παραπέρα αντιμετώπιση του τραυματία ή πολυτραυματία στην διάρκεια νοσηλείας του στο τραυματολογικό κέντρο .
2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας , υγιεινής , αντισηψίας – ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.
3. Επιλέγει, προμηθεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του ( εργαλεία , συσκευές , όργανα αναλώσιμα; υλικά , κ.λ.π. )

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» μπορεί να εργαστεί στους παρακάτω φορείς:
Α. Δημόσιες ή Ιδιωτικές κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας.
Β. Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
Γ. Κέντρα Υγείας.
Δ. Μονάδες Α Βοηθειών ( Χιονοδρομικά κέντρα , Αθλητικά κέντρα, Γήπεδα , μεγάλα τεχνικά συνεργεία , Βιομηχανικές μονάδες, Εργοτάξια, Πλοία , κ.λ.π. )

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link από όπου αντλήθηκαν και οι σχετικές πληροφορίες από το αρχείο: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-nosileftikis
Οι οδηγοί σπουδών και τα θέματα πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Χίου δεν υπάρχουν ακόμα.

Στους επόμενου συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς σπουδών και ερωτήσεις πιστοποίησης για τις αντίστοιχες ειδικότητες του παλαιού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817_2014

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δείτε το αρχείο ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗΣ