Στα πλαίσια του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Τεχνικός Αγροτουρισμού επισκέφθηκε το Ι.Ε.Κ Χίου ο κ. Έκτωρ Γιούργης, ιχθυολόγος, εκπαιδευτής καταδύσεων στα Μεστά της Χίου που ασχολείται τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των καταδύσεων και μας ενημέρωσε για τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την εκπαίδευση και ξενάγηση, καθώς και τα προβλήματα ανάπτυξης όσον αφορά αυτούς που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα του θαλάσσιου τουρισμού.