Από την Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ ανακοινώνεται η εκκίνηση αναθέσεων μαθημάτων στους/ις εκπαιδευτές/τριες για το Εαρινό εξάμηνο 2021Α.

 

Από σήμερα θα αρχίσει η αποστολή προσωπικών email, όπου θα αναφέρεται η ειδικότητα και η ανάθεση. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες να απαντήσουν εντός 3 ωρών αυστηρά αναφέροντας εάν αποδέχονται ή όχι την ανάθεση.

Στην περίπτωση αποδοχής της ανάθεσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο email της γραμματείας του Δ.ΙΕΚ (grammateia@iek-chiou.chi.sch.gr), η παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη.

Μπορείτε να βρείτε την ΥΔ εδώ.

Oι ΥΔ, παρακαλούμε να δημιουργηθούν και να αποσταλούν είτε μέσω gov  (σε ηλεκτρονική μορφή), είτε να τις φέρετε προσωπικά στο Δ.ΙΕΚ για να διασφαλισθεί το γνήσιο της υπογραφής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 .

 

Προσοχή!: Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να ζητήσουν έγκριση από την υπηρεσία τους για την άδεια ασκήσεως του έργου τους στο Δ.ΙΕΚ.

 

Το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και σε επόμενη ανάρτηση θα ενημερωθείτε για το οριστικό πρόγραμμα.

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με την διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ομοίως με το χειμερινό εξάμηνο.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεδομένου ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες.