Σύμφωνα με ΦΕΚ που ανακοινώθηκε από την ΓΓΔΒΜ, τροποποιείται ο κανονισμός λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και από την 22α Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 προβλέπεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως το Χειμερινό εξάμηνο μέσω eclass.