Το Χειμερινό εξάμηνο 2020Β, ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου.

Από την επόμενη ημέρα (δηλαδή την Τρίτη):

Οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να ζητήσουν και να παραλάβουν μέσω email από την γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, την βεβαίωση προϋπηρεσίας τους για το Χειμερινό εξάμηνο 2020Β.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να ζητήσουν και να παραλάβουν μέσω email προς τη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ τον έλεγχο προόδου με τις βαθμολογίες του εξαμήνου φοίτησης.