Πληρωμές εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ξεκινήσει την Διαδικασία Καταβολής της Επιχορήγησης και της Επιπρόσθετης Χρηματοδότησης προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκειμένου να καταβληθούν οι Οφειλές των Εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ. για το Εαρινό Εξάμηνο 2020Α.

Συγκεκριμένα έχουν βρεθεί τα Απαραίτητα Κονδύλια και είναι στην φάση της Ενταλματοποίησης.

Στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία των φακέλων και των συνοδευτικών εγγράφων για την πληρωμή των Εκπαιδευτών με Ι.Κ.Α. και γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη προετοιμασία για όσους είναι με Α.Π.Υ.

Στόχος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι να πληρωθούμε όλοι εντός του Αυγούστου, Πιστοποιημένοι η μη, με Ι.Κ.Α. ή με Α.Π.Υ. και γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια οι πληρωμές να γίνουν έως στις 13 Αυγούστου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα Απαραίτητα Κονδύλια βρέθηκαν μετά από παρέμβαση και συνεχή Επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα κ. Βούτσινου Γεωργίου με το Υπουργείο Οικονομικών.