Όσοι από τους σπουδαστές δικαιούνται το Β.Ε.Κ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) μπορούν να το παραλάβουν από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου καθημερινά στις ώρες προσέλευσης κοινού : 9.30- 13.30.