Λειτουργία Δ.ΙΕΚ Χίου

Το Δ.ΙΕΚ Χίου θα λειτουργεί από 01/07/20 σε πρωινό ωράριο.