Βεβαιώσεις αποδοχών 2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέλθετε να παραλάβετε τις βεβαιώσεις αποδοχών σας 2019.