Νέο ωράριο λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Χίου (8ωρα)

Το νέο ωράριο λειτουργίας κατάρτισης στο Δ.ΙΕΚ Χίου είναι το παρακάτω:

ΩΡΑΡΙΟ_35ΛΕΠΤΑ