Λόγω  προγραμματισμένης απολύμανσης του  Δ.ΙΕΚ Χίου, του 1ου ΓΕΛ και του 3ου ΓΕΛ από το  Δήμο Χίου την Πέμπτη 07/05/20 και την Παρασκευή 08/05/20, το πρόγραμμα υπογραφής  των συμβάσεων και υπεύθυνων δηλώσεων των εκπαιδευτων διαφοροποιείται ως εξής:

Εκπαιδευτές με επώνυμα:

  1. Δευτέρα 04/05/20 από ΑΔΑΛΗ μέχρι και ΖΩΙΤΣΗΣ
  2. Τρίτη 05/05/20 από ΘΛΙΒΙΤΗ μέχρι και ΛΥΚΟΣ
  3. Τετάρτη 06/05/20 από ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ μέχρι και ΝΟΜΙΚΟΣ
  4. Δευτέρα 11/05/20 από ΝΤΟΥΛΗΣ μέχρι και ΣΠΕΝΤΖΑ
  5. Τρίτη 12/05/20 από ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ μέχρι και ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα αυτό, θα τηρηθεί αυστηρά προς αποφυγή συνωστισμού και για την ασφάλεια όλων μας.

Με βάση το παραπάνω Πρόγραμμα υπενθυμίζεται ότι πρέπει να προσέλθουν οι εκπαιδευτές  στο Δ.ΙΕΚ Χίου στην αίθουσα 8 (και όχι στο γραφείο) κατά τις ώρες 14:30 – 19:00 για την  υπογραφή των συμβάσεων του εξαμήνου 2020Α.

Οδηγίες για τον εκπαιδευτή

Ο κάθε εκπαιδευτής ερχόμενος στην αίθουσα 8 του Δ.ΙΕΚ θα βρεί το πακέτο του (που θα σταλεί στο Υπουργείο) και εμπερικλείει τα παρακάτω:

  1. Δύο αντίγραφα των συμβάσεων στα οποία θα ελέγξει τις ώρες του, θα  μονογράψει σε κάθε σελίδα και θα υπογράψει στο τέλος κάθε σύμβασης. Δεν παίρνει κανένα αντίγραφο της σύμβασης (αφού σταλούν στο Υπουργείο οι συμβάσεις θα δοθεί αντίγραφο υπογεγραμμένο της σύμβασης).
  2. Θα συμπληρώσει δήλωση ατομικών στοιχείων του εαρινού εξαμήνου 2020Α και θα την υπογράψει.
  3. Θα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάλογα με την περίπτωση μισθοδοσίας του και θα τις υπογράψει.
  4. Με δική του ευθύνη θα ελέγξει τα επισυναπτόμενα έγγραφα του πακέτου του αν είναι σε ισχύ, αν είναι εμφανή ή αν θέλουν αντικατάσταση.
  5. Στο τέλος και αφού σιγουρευτεί ότι το πακέτο του είναι σωστά συμπληρωμένο υπογράφει στη λίστα των εκπαιδευτών και αφήνει το πακέτο του (στην αίθουσα 8).