Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των ανακοινώσεων της Υπουργού το Δ.ΙΕΚ Χίου θα συνεχίσει τη διαδικασία της κατάρτισης από τις 18 Μαίου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα θα σας δοθούν με νεότερη ανακοίνωση στο site του Δ.ΙΕΚ Χίου.