Λειτουργία ασύγχρονης εκπαίδευσης Open E-class από Τρίτη 31/03/20

Προκειμένου να λειτουργήσουμε πλήρως την πλατφόρμα του υπουργείου «Open e-class» για την ασύγχρονη εκπαίδευση, όλοι οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Χίου μέχρι την Τρίτη 31/03/20 το βράδυ οφείλουν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και να έχουν κάνει εγγραφή στα μαθήματά του τμήματός τους. Όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή, θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:

http://www.iek-chiou.gr/–> open eclass (http://eclass.iek-chiou.gr/) –> Εγγραφή –>Εκπαιδευόμενου–> Δημιουργία νέου λογαριασμού

Μόλις έχουν αποκτήσει λογαριασμό θα πρέπει να στείλουν αίτημα εγγραφής σε κάθε μάθημα του τμήματός τους ώστε ο διδάσκοντας να τους αποδεχθεί.

Το υλικό των εκπαιδευτών από εδώ και στο εξής θα αναρτάται μόνο στην πλατφόρμα του Open E-class. Ερωτήσεις σχετικές με το μάθημα και εργασίες θα αναρτώνται στην πλατφόρμα.

Οδηγίες στους εκπαιδευτές έχουν δοθεί στα e-mail τους.