Έγκριση σύναψης σύμβασης με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ Ειδικής αγωγής Εαρινού Εξαμήνου 2020Α

Ενημερωθείτε για την «Έγκριση σύναψης σύμβασης με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ Ειδικής αγωγής Εαρινού Εξαμήνου 2020Α» που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ