Πρόγραμμα εβδομάδας 20/01/20 – 24/01/20 & 27/01/20- 28/01/20

Το Πρόγραμμα εβδομάδας 20/01/20 – 24/01/20 & 27/01/20- 28/01/20 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_15η_20_01_24_01&27_01_28_01

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά όλες τις μέρες.