Παραλαβή Συμβάσεων Εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές που απασχολούνται στο Δ.ΙΕΚ Χίου μπορούν να περάσουν να παραλάβουν τις συμβάσεις τους για το εξάμηνο 2019Β.