Στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας του εργαστηρίου Τεχνικές επικοινωνίας με την Κα Μάρω Χατζελένη και με τον Κ. Μανωλάκη Γεώργιο πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην πυροσβεστική της Χίου όπου μετά από την ανάλογη προετοιμασία των εκπαιδευομένων πάνω στον συντονισμό και τις ερωτήσεις στα πλαίσια της εκδρομής, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα παρακάτω:

  • Περιγραφή διαδικασιών σε περίπτωση κλήσης ανάγκης
  • Λειτουργία του αριθμού 112
  • Παρουσίαση του συστήματος τηλεματικής και των ανάλογων Συστημάτων επικοινωνίας στα οχήματα
  • Αναφορά πάνω στις διαδικασίες ιεραρχικών καθηκόντων
  • Αναφορά για τη διάσωση ζώων
  • Παρουσίαση διάταξης πυροσβεστικών οχημάτων
  • Αναφορά για τις γνώσεις όλων των πυροσβεστών πάνω στις πρώτες βοήθειες