Επείγον: Υπογραφή συμβάσεων

Οι εκπαιδευτές που απασχολούνται στο Δ.ΙΕΚ Χίου κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β θα πρέπει να προσέλθουν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους από την Τρίτη 12 /11/19 και ώρα 17:30 έως και Τετάρτη 13/11/19 και ώρα 20:00  όπου και θα σταλούν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων.

Η Σύμβαση θα είναι εκτυπωμένη σε δύο αντίγραφα τα  οποία θα υπογραφούν από τους εκπαιδευτές και θα σταλούν (και τα δύο αντίγραφα) προς υπογραφή στο Υπουργείο.

Οι συμβάσεις θα μονογράφονται σε κάθε σελίδα και θα υπογράφονται στην τελευταία σελίδα.