Επείγον: Κατάθεση δικαιολογητικών των εκπαιδευτών για τις συμβάσεις

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να  καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τις συμβάσεις του τρέχοντος εξαμήνου  2019Β και θα πρέπει να τα προσκομίσουν το αργότερο ως την Τρίτη 05/11/19 .

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
2. Εκτύπωση (ονοματεπώνυμου) από TAXIS
3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΣΜΕΔΕ
4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου μόνο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή.
5. Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ.
 Επίσης στο γραφείο του Δ.ΙΕΚ θα υπάρχουν έντυπα με τα ατομικά στοιχεία και τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρώσουν.
ΗμερομηνίαΈναρξης Σύμβασης: 01/10/19
Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης: 14/02/20