Τιμολόγια εκπαιδευτών μέχρι την Τετάρτη 02/10/19

Όσοι από τους εκπαδευτές είναι μη πιστοποιημένοι και πληρώνονται με τιμολόγιο θα πρέπει να προσκομίσουν το τιμολόγιο  (κόβοντας δύο τιμολόγια για τα δύο εξάμηνα αν μπορούν, ή ένα ενιαίο) στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 02/10/19 και ώρα 8:00 μ.μ.