Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου

Οι εκπαιδευτές που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από το Δ.ΙΕΚ Χίου για ανάθεση ωρών για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β οφείλουν να κάνουν αίτηση προς ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ που ανήκουν ή στην υπηρεσία τους εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να να τους χορηγηθεί για τις ώρες και τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα 01/10/19 στις 15:00.