Αποτελέσματα – Καρτέλες καταρτιζόμενων

Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να παραλάβουν την καρτέλα επίδοσής τους από την Παρασκευή 28/06/19 από τις 13:00. Αποτελέσματα και επιδόσεις δεν δίνονται τηλεφωνικώς.