Υπογραφή συμβάσεων εκπαιδευτών εαρινού εξαμήνου 2019Α

Οι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Χίου καλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση έως την Τετάρη 12/06/19 προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση τους για το εαρινό εξάμηνο 2019Α. Οι συμβάσεις αυτές θα αποσταλούν προς υπογραφή στο Υπουργείο και με νεότερη ανακοίνωση θα προσέλθετε για να τις παραλάβετε.