Αναζήτηση Εθελοντών στο κέντρο παιδιών και εφήβου Χίου

Το Ημερήσιο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του ΚΠΕ στη Χίο, από 18-6-2019 έως 30-8-2019. Το πρόγραμμα απευθύνεται  αγόρια και κορίτσια 4-17 ετών (τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης). Στόχος του προγράμματος είναι η ψυχαγωγία, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας, η ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων, η βελτίωση της αδρής – λεπτής κινητικότητας

Για την υλοποίησή του αναζητούνται εθελοντές ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών ή συναφών προς αυτών αντικειμένων.

Ενημερωθείτε στο σχετικό έγγραφο:

ΔΤ_Καλοκαιρινό Πρόγραμμα