Τελικό Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου (με επιτηρήσεις)

Το Πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων μαζί με τις επιτηρήσεις των εκπαιδευτών είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_2019_Α

Οι εκπαιδευτές πρέπει να ελέγξουν όλα τα φύλλα εργασίας του παραπάνω αρχείου δεδομένου ότι έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία επιτηρήσεις και σε διαφορετικά τμήματα.

Τη Δευτέρα 17/06/19 είναι αργία λόγω εορτής του Αγίου Πνεύματος.