Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου τη σύμβασή σας του χειμερινού εξαμήνου 2018Β υπογεγραμμένη από το Υπουργείο .