Την Πέμπτη 4/04/2019, στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή Ειδικότητας του τμήματος Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών  μίλησε στους σπουδαστές ο αστυνόμος κύριος Μιχάλης Κοντογιάννης. Έδωσε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και εκτέλεση φύλαξης προσώπων και εγκαταστάσεων, έδωσε πληροφορίες για ενέργειες ασφαλείας,  τη δομή, οργάνωση και εκτέλεση σύνθετων επιχειρησιακών σχεδίων ασφαλείας, την εκτέλεση χρηματαποστολών αλλά και τη νομοθεσία περί άμυνας. Ο αστυνόμος απάντησε στις ερωτήσεις των σπουδαστών αλλά και σε κάθε απορία που είχαν. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των σπουδαστών και μέσω του διαλόγου και των παραδειγμάτων που χρησιμοποίησε ο αστυνόμος διατηρήθηκε αμείωτο καθ΄ όλη την διάρκεια της επίσκεψης. Ευχαριστούμε την Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου και ιδιαιτέρως τον αστυνόμο κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας για πραγματοποίηση της εν λόγω επίσκεψης.