Στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας των μαθημάτων Τεχνικές επικοινωνίας με την Κα Μάρω Χατζελένη και του εργαστηρίου Συστήματα Επικοινωνίας με τον Κ. Μανωλάκη Γεώργιο πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική εκδρομή στο Αστυνομικό τμήμα της Χίου όπου μετά από την ανάλογη προετοιμασία των εκπαιδευομένων πάνω στον συντονισμό και τις ερωτήσεις στα πλαίσια της εκδρομής, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν με την βοήθεια του υπαστυνόμου τεχνικού τα παρακάτω:

  • Περιήγηση στο τηλεφωνικό κέντρο
  • Τρόποι χρήσης ασυρμάτου και πραγματοποίηση κλήσης ζωντανά
  • Αναφορά στα σημεία των κεραιών αναμετάδοσης
  • Ενημέρωση για τον τρόπο συντονισμού όλων των υπηρεσιών
  • Τρόποι συλλογής και επιβεβαίωση πληροφοριών ανά περιστατικό
  • Τρόποι καταγραφής κλήσεων στο ημερολόγιο
  • Ενημέρωση για τις συχνότητες εκπομπής
  • Ενημέρωση για το πανευρωπαϊκό σύστημα 112