Πρόγραμμα εβδομάδας 03/12/18 – 07/12/18 και Πρόγραμμα με Μαθήματα και Προόδους 10/12/18 -14/12/18

Tο οριστικό πρόγραμμα της άλλης εβδομάδας είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_03_12_07_12

Με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία σας ενόψει των προόδων, σας παραθέτουμε το προσωρινό Πρόγραμμα: Μαθήματα και Προόδοι της εβδομάδας 10/12/18 – 14/12/18:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_10_12_14_12_ΚΑΙ_ΠΡΟΟΔΟΙ

Το οριστικό Πρόγραμμα με Προόδους θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 07/12/18.