Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης 2018Β

Το Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης 2018Β είναι το παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018B΄